Qiymətlər

Plan 1

29 AZN
aylıq

Plan 2

79 AZN
aylıq

Plan 3

169 AZN
aylıq

Plan 4

249 AZN
aylıq

Plan 5

339 AZN
aylıq
* Agile, Helpdesk, CRM, Github premium modullardır, xidmətə rüblük ödəniş etdikdə aktiv edilir.
XƏTA, YARDIM, İSTƏK VƏ OXŞAR MƏSƏLƏLƏRİN İDARƏ OLUNMASI
AGILE VƏ KANBAN METODOLİGASININ TƏTBİQİ
LAYİHƏNİN TƏHVİLİNƏ NƏZARƏT VƏ KPİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ
PROSESLƏRİN QRAFİK DİAQRAMLAR ÜZRƏ HESABATI
LAYİHƏ PROSESİNİN TƏQVİM ÜZRƏ İZLƏMƏK İMKANI
LAYİHƏNİN SƏNƏD VƏ FAYLLARININ ASAN PAYLAŞIMI
İSTİFADƏÇİLƏR VƏ QRUPLAR ÜZRƏ İCAZƏLƏRİN TƏYİN EDİLMƏSİ
GANTT LÖVHƏSİNDƏ TAPŞIRIQLARIN İCRASIA NƏZARƏT
İŞ AXININ TƏŞKİLİ VƏ YENİDƏN QURULMASI
Redmine platformasının imkanları ilə tanış olun:

Ünvan: demoaz.redmine-cloud.net
İstifadəçi adı: demo_user
Şifrə: demo_password